Piszemy o krajach regionu Morza Bałtyckiego

Home Articles Posted by Alvydas Nikžentaitis
Alvydas Nikžentaitis

Litewski historyk, doktor habilitowany nauk historycznych, w latach 1993-1998 kierownik Katedry Historii Uniwersytetu Kłajpedzkiego, od 2000 do 2008 roku dyrektor Instytutu Historii Litwy, obecnie pracownik naukowy Wydziału Historii XX w. Instytutu Historii Litwy, wykładał na uczelniach litewskich i zagranicznych. Specjalizuje się w tematyce stosunków Wielkiego Księstwa Litewskiego z Zakonem Krzyżackim, historii Żmudzi, historii stosunków litewsko-niemieckich i historii społecznej Litwy średniowiecznej. Jest autorem licznych prac poświęconych historii Litwy.

Posts byAlvydas Nikžentaitis

Polub nas na Facebooku!