Andrzej Tichomirow

Historyk i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Grodzieńskiego im. Janki Kupały i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: historia idei, historiografia, polityka pamięci oraz mniejszości etniczne i wyznaniowe w Europie Środkowej i Wschodniej. Najlepiej się czuje w Grodnie, Wrocławiu i Druskiennikach. Od dziecka jest zauroczony postaciami z książek estońskiego pisarza Eno Rauda.

Artykuły autora

Słucki czyn zbrojny: Białorusini walczą o niepodległość

27 listopada 2020 roku niezależne środowiska białoruskie obchodzą stulecie wydarzeń w powiecie słuckim, znanym jako powstanie słuckie lub słucki czyn zbrojny. Historycy do dziś...

Białoruś trzy miesiące po wyborach prezydenckich

9 listopada minęły trzy miesiące od wyborów prezydenckich na Białorusi, które wywołały największy w powojennej historii republiki prodemokratyczny zryw społeczeństwa. Jak wygląda sytuacja na...

Białoruś: To więcej niż protest, to przebudzenie narodu

Wydarzenia związane z wyborami prezydenckimi na Białorusi, które miały miejsce 9 sierpnia 2020 roku, ukazały światu inną Białoruś. Nie jest to zwyczajne wydarzenie polityczne,...

Borduria na wschód od Bugu. O zbiorze reportaży z Białorusi „Ojczyzna dobrej jakości”

Białoruś, dla znacznej części polskiego społeczeństwa, kojarzy się przede wszystkim z trudnymi sprawami politycznymi i międzynarodowymi. W takim już typowym przekazie ginie obraz życia...

Konstanty Kalinowski: bohater, buntownik czy obcy?

Kiedy 22 marca 1864 roku o godzinie 10:30 na placu Łukiskim w Wilnie odczytano wyrok śmierci przez powieszenie, Konstanty Kalinowski na chwilę przed śmiercią...

Od Dźwiny do Daugawy: współpraca naukowa między Łotwą a Białorusią

Bliskie związki pomiędzy Łotwą a Białorusią mogą być pewnym zaskoczeniem dla polskiego odbiorcy. Ale przecież są to kraje sąsiednie, a bliskie relacje między Białorusinami...

Od Bohuszewicza do braci Łuckiewiczów. 25 marca 1918 roku proklamowana została Białoruska Republika Ludowa

25 marca 1918 roku proklamowana została Białoruska Republika Ludowa. Był to pierwszy w nowożytnych dziejach akt samostanowienia podjęty przez Białorusinów. Poprzedził go długi proces...

Odrodzona wspólnota. Obchody uroczystości 500-lecia reformacji w Grodnie

W Przeglądzie Bałtyckim pisaliśmy już o reformacji w krajach bałtyckich, Finlandii, w Niemczech i na Mazurach. Niewiele osób wie, że swoją tradycję protestantyzmu mają...

Polsko-estońskie relacje kulturalne złączone pociągiem Tallinn-Warszawa

Książka „Polsko-estońskie stosunki kulturalne w latach 1918-1939” estońskiej badaczki dr Natalii Sindetskiej o polsko-estońskich relacjach kulturalnych w okresie międzywojennym zasługuje na szczególną uwagę czytelnika....