Mirosław Jankowiak

Zajmuje się językowym i kulturowym pograniczem słowiańsko-bałtyckim. Absolwent warszawskiej białorutenistyki i polonistyki. Studiował w Studium Europy Wschodniej UW. Współpracował z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego jako ekspert ds. państw bałtyckich i obwodu kaliningradzkiego. W latach 2008-2017 pracował w Instytucie Slawistyki PAN. Od 2018 pracownik Instytutu Słowiańskiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Najlepiej czuje się na Białorusi, Łotwie i w Szwecji.

Artykuły autora

Między polityką, ideologią a interpretacją historii. Konflikty o pomniki sowieckie w Europie Środkowo-Wschodniej. Część II

W części pierwszej artykułu ukazane zostało zagadnienie pomników sowieckich, znajdujących się na terytorium niektórych byłych republik b. ZSRR i dawnych krajów socjalistycznych. Kwestię tę...

Z dziejów badań języka polskiego na Łotwie

Badania nad językiem polskim na obszarze dawnych Kresów Rzeczypospolitej i II RP od szeregu lat cieszą się popularnością. Powstaje wiele publikacji o języku Polaków...

Białoruś trzy miesiące po wyborach prezydenckich

9 listopada minęły trzy miesiące od wyborów prezydenckich na Białorusi, które wywołały największy w powojennej historii republiki prodemokratyczny zryw społeczeństwa. Jak wygląda sytuacja na...

Białoruś: To więcej niż protest, to przebudzenie narodu

Wydarzenia związane z wyborami prezydenckimi na Białorusi, które miały miejsce 9 sierpnia 2020 roku, ukazały światu inną Białoruś. Nie jest to zwyczajne wydarzenie polityczne,...

Między polityką, ideologią a interpretacją historii. Konflikty o pomniki sowieckie w Europie Środkowo-Wschodniej

Konflikt o pomnik marszałka Iwana Koniewa w Pradze, który został niedawno zdemontowany, jest jednym z frontów walki o historię pomiędzy Rosją a krajami Europy...

Między polityką, ideologią i interpretacją historii. Rosyjskie media wobec Europy Środkowo-Wschodniej

Z bieżącą polityką nierzadko idą w parze ideologia i manipulowanie przy interpretowaniu historii. Działania takie mają na celu osiągnięcie konkretnych celów zarówno w polityce...

Evangelia Toto Anno 1753 – pierwsza łatgalska książka

Początki łatgalskiej tradycji piśmiennictwa sięgają 1730 roku, kiedy opublikowano śpiewnik katolicki. Pierwszą drukowaną książką łatgalską, która przetrwała do dzisiaj jest jednak Evangelia Toto Anno...

Niebieskooka Białoruś. W krainie Błękitnych Jezior

Na Białorusi znajduje się ponad 10 000 jezior, dlatego też nierzadko nazywa się ją „niebieskooką”. Od szeregu lat w licznych plebiscytach na najlepsze miejsce...

Co skrywa Jezioro Czarcie w Łatgalii

Każdy kraj czy region posiada swoje jezioro, które owiane jest tajemnicą i legendami. Szkoci mają swojego Potwora z Loch Ness, Polacy Paskudę w Zalewie...

Midsommar – Szwedzi świętują przesilenie letnie

Gdy centra dużych i małych miast powoli zamierają, Systembolaget - państwowe sklepy sprzedające alkohol - przeżywają istne oblężenie, a samochody wyjeżdżające w stronę lasów,...