This Day In History: 2010-05-24

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków