Justinas Dementavičius

Doktor nauk politycznych, docent w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wileńskiego, zajmuje się historią idei, tradycją litewskiej myśli politycznej oraz historią intelektualną.

Artykuły autora