Justinas Dementavičius

Doktor nauk politycznych, docent w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wileńskiego, zajmuje się historią idei, tradycją litewskiej myśli politycznej oraz historią intelektualną.

Artykuły autora

Czasy schlebiającej demokracji

Demokracja lubi epitety. I epitety nadaje się najczęściej tylko po to, by zapanować nad samą demokracją. Różne epitety czynią to w różny sposób. Demokracja...