Warmia i Mazury

Artykuły i aktualności dotyczące Warmii i Mazur.

Wszystkie artykuły o Warmii i Mazurach

Seweryn Pieniężny. Warmiak, orędownik pluralistycznej Rzeczypospolitej, ofiara obozu w Hohenbruch

24 lutego minęła 81. rocznica rozstrzelania Seweryna Pieniężnego, redaktora, wydawcy i polskiego działacza narodowościowego, zasłużonego w walce o prawa mniejszości polskiej w Prusach Wschodnich...

Bitwa, której Polska wygrać nie mogła. Stulecie plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu

Równo sto lat temu na terenie Warmii, Mazur i Powiśla odbył się plebiscyt rozstrzygający o przynależności państwowej spornych terenów leżących w Prusach Wschodnich. Czas...

Tradycyjne zwyczaje Warmiaków. Czas Bożego Narodzenia

Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Warmiaków są nierozerwalnie związane z Kościołem katolickim a także z tradycjami przedchrześcijańskimi. Najważniejsze były dwa katolickie święta – Wielkanoc i...

Powstaje nowa gazeta o Mazurach

„Cejtunek”, jak mawiali Mazurzy na „gazetę” w swojej pełnej odwołań do niemczyzny gwarze, powstaje obecnie na Mazurach. Nazwa „cejtunku”, czyli „Céch”, nawiązuje do międzywojennego...

Zilija i Godne Święta na Mazurach

Zilija, po mazursku wigilia, dawniej i dziś jest ważnym wydarzeniem w życiu mieszkańców Mazur. Wielokulturowa kraina, zamieszkiwana przez wiele narodowości, Święta Bożego Narodzenia nazywała...

Niepodzielne w Prusach Wschodnich było tylko niebo

Gdzie kiedyś przebiegała granica między Rzeszą Niemiecką a Cesarstwem Rosyjskim, rozciąga się dziś ziemia niczyja. Polska i Litwa starają się docenić stare niemieckie dziedzictwo. Słup,...

Kościół wrażliwy społecznie. Współczesność mazurskich ewangelików

Historia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Mazurach po wojnie była smutna i trudna. Morderstwa, wypędzenia, szykanowanie tych, którzy są innej wiary. Jednak kościół na Mazurach funkcjonuje...

W cieniu trudnej historii. Ewangelickie, mazurskie losy w Prusach Wschodnich

Jeszcze w 1950 roku na terenie Diecezji Mazurskiej mieszkało 100 tysięcy Mazurów wyznania ewangelickiego. Pięć lat wcześniej te tereny zostały przyłączone do państwa polskiego....

Mazurska krew czy mazurski duch? Co dziś znaczy “być Mazurem”?

Powszechnie uważa się, że nie ma już ani Mazurów, ani mazurskiej tożsamości. Mimo takiego przekonania, Mazurzy istnieją, a mazurskość wciąż jest wartością ważną dla...

Kordák z geszénkani, czyli Wielkanoc po mazursku

Mazurzy to lud na wskroś synkretyczny. Wynika to przede wszystkim z położenia geograficznego i historii tegoż małego narodu. Żyjący na dawnych ziemiach Prusów, na...

Dzień Reformacji po mazursku

Dziś mówi się, że Mazurów już nie ma. Ciągle słyszę o Mazurach w czasie przeszłym. Jednak nie uważam nas za narodowość wymarłą. Żyjemy nadal....

Mrągowski cmentarz ewangelicki

Zdewastowane groby, rozkradzione przez złomiarzy ogrodzenie, ścieżki prowadzące przez środek mogiły, pseudoalejki wybrukowane kapslami po piwie i góra śmieci. Tak wygląda zabytkowy cmentarz ewangelicki...