Tłumaczenia języków bałtyckich i nordyckich

Oferujemy tłumaczenia języków krajów bałtyckich i nordyckich w parach z językami polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim a także w parach między tymi językami, m.in.:

  • tłumaczenia z języka polskiego, angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego na język estoński
  • tłumaczenia z języka polskiego, angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego na język łotewski
  • tłumaczenia z języka polskiego, angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego na język litewski
  • tłumaczenia z języka estońskiego na język polski, angielski, rosyjski, niemiecki
  • tłumaczenia z języka łotewskiego na język polski, angielski, rosyjski, niemiecki
  • tłumaczenia z języka litewskiego na język polski, angielski, rosyjski, niemiecki
  • tłumaczenia z języków fińskiego, szwedzkiego, duńskiego na język polski
  • tłumaczenia z języków polskiego, angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego na języki fiński, szwedzki, duński

Dodatkowo oferujemy tłumaczenia w innych parach językowych (np. tłumaczenia polsko-angielskie, polsko-rosyjskie).

Wszystkie tłumaczenia wykonują native speakerzy języków docelowych, np. tłumaczenie z polskiego na estoński wykonuje Estończyk zawodowo tłumacz z polskiego na estoński; tłumaczenie z estońskiego na polski wykonuje Polak zawodowo tłumacz z estońskiego na polski.

Wycenę i szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami:

Kazimierz Popławski
e-mail: biuro@przegladbaltycki.pl
tel. +48 793 000 969