Łatgalia

Artykuły i aktualności dotyczące Łatgalii.

Wszystkie artykuły o Łatgalii

Evangelia Toto Anno 1753 – pierwsza łatgalska książka

Początki łatgalskiej tradycji piśmiennictwa sięgają 1730 roku, kiedy opublikowano śpiewnik katolicki. Pierwszą drukowaną książką łatgalską, która przetrwała do dzisiaj jest jednak Evangelia Toto Anno...

O liksneńskim meteorycie i hrabim Michale Plater-Zyberku

Upadek meteorytu w Inflantach w okolicach Liksny, który miał miejsce 30 czerwca (12 lipca według nowego stylu) 1820 r., był ważnym wydarzeniem dla współczesnych....

Walentyna Szydłowska: początki polskiej szkoły w Rzeżycy nie zawsze były łatwe

Polska szkoła w Rzeżycy, która powstała w 1993 roku, musiała uzyskać akceptację lokalnej społeczności. Rada miejska Rzeżycy długo nie chciała zatwierdzić nam statusu. Poszłam...

Księga zbiorowa „Z okolic Dźwiny” i jej autorzy z Łatgalii

Przedstawiciele wielu narodowości zapisali niejedną barwną stronę w dziejach Naddźwińskiego kraju w XIX i na początku XX wieku. Byli między nimi także Polacy z...

Życie i twórczość Bolesława Tomaszewicza w białoruskich i łotewskich źródłach

Przedstawiciele licznych narodowości zapisali niejedną jasną kartę w historii Naddźwinia przełomu XIX i XX w. Byli wśród nich także Polacy wywodzący się z miejscowej...

Inflanckie kaprysy. Rzecz o „Inflanckich pitoreskach” Teresy Rączki-Jeziorskiej

Świat dawnych polskich Inflantczyków dzięki plastycznym opisom Teresy Rączki-Jeziorskiej ukazuje się oczom czytelnika w krasie i okazałości. Z przyjemnością można rozsmakować się w językowych...

Ilga Šuplinska: łatgalskość wciąż u niektórych ludzi budzi kontrowersje

Od 2017 r. czuję, że tematy łatgalskie przebijają się bardziej na poziom ogólnokrajowy. Za chwilę będziemy mieli wybory prezydenckie na Łotwie. Jeden z najważniejszych...

Co skrywa Jezioro Czarcie w Łatgalii

Każdy kraj czy region posiada swoje jezioro, które owiane jest tajemnicą i legendami. Szkoci mają swojego Potwora z Loch Ness, Polacy Paskudę w Zalewie...

Zapomniane polsko-inflanckie nekropolie

Początek listopada w Polsce to dni tłumnego odwiedzania grobów przodków. Inflanty Polskie już nie istnieją, nazwa ta odnosi się dziś jedynie do krainy historycznej,...

Drycany. Pocztówka z wakacji

Położone w Łatgalii Drycany to miejsce urodzenia wybitnego historyka, etnografa, prawnika Gustawa Manteuffla. Podróż z Polski do Drycan to wiele godzin w autobusach i...

„Dīvs, svietej Latgōlu!”. W sobotę rozpoczynają się uroczystości w Agłonie

Dla katolickiej Łatgalii dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który przypada 15 sierpnia, to ważna część regionalnej tożsamości. Co roku wokół bazyliki w Agłonie, będącej...

Niełatwe dzieje Łatgalii. Na marginesie rozważań o tożsamości łatgalskiej

Z Bohdanem Cywińskim, autorem książki "Tożsamość, która wymaga wysiłku. O Łatgalii i Łatgalach" zetknąłem się już dużo wcześniej. Wspomnienie o jego "Ogniem próbowane. Z...