Licencje

Prawa autorskie

Wszystkie materiały opublikowane w Przeglądzie Bałtyckim objęte są prawem autorskim. Ich powielanie bez zgody wydawcy jest zabronione.

Zakup licencji

W przypadku artykułów należących do Przeglądu Bałtyckiego jest możliwość zakupu licencji.

W przypadku artykułów będących tłumaczeniami i przedrukami z prasy zagranicznej wymagana jest zgoda pierwotnego wydawcy oraz Przeglądu Bałtyckiego w odniesieniu do wykorzystania tłumaczenia.

Więcej informacji na temat praw autorskich poszczególnych artykułów i zakupu licencji na przedruk można uzyskać kontaktując się z redakcją Przeglądu Bałtyckiego:

Kazimierz Popławski
e-mail: biuro@przegladbaltycki.pl
tel. 793 000 969