Białoruś

Artykuły i aktualności dotyczące polityki, kultury, gospodarki, podróży i sportu na Białorusi.

Wszystkie artykuły o Białorusi

Między polityką, ideologią a interpretacją historii. Konflikty o pomniki sowieckie w Europie Środkowo-Wschodniej. Część II

W części pierwszej artykułu ukazane zostało zagadnienie pomników sowieckich, znajdujących się na terytorium niektórych byłych republik b. ZSRR i dawnych krajów socjalistycznych. Kwestię tę...

Słucki czyn zbrojny: Białorusini walczą o niepodległość

27 listopada 2020 roku niezależne środowiska białoruskie obchodzą stulecie wydarzeń w powiecie słuckim, znanym jako powstanie słuckie lub słucki czyn zbrojny. Historycy do dziś...

Białoruś trzy miesiące po wyborach prezydenckich

9 listopada minęły trzy miesiące od wyborów prezydenckich na Białorusi, które wywołały największy w powojennej historii republiki prodemokratyczny zryw społeczeństwa. Jak wygląda sytuacja na...

Białoruś. Kilka uwag w sprawach międzynarodowych

Białoruś nie przestaje przykuwać naszej uwagi. W kraju tym sytuacja rozwija się dynamicznie: ludzie na ulicach nieustannie bronią zwycięstwa wywalczonego 9 sierpnia. Tymczasem Łukaszenko...

Felix Ackermann: Niemcy, nie mówcie o „białej Rosji”, mówcie o Białorusi!

Kolegium Białorusko-Niemieckiej Komisji Historycznej wystosowało w lipcu 2020 roku nasze wytyczne co do nazwy Białorusi po niemiecku. Były one dość prowokacyjne, dlatego że proponujemy...

Białoruś oczami Niemca. Bałtycki łańcuch po ponad trzech dekadach

Litwa i Białoruś są ze sobą ściśle powiązane: w przeszłości i obecnie. Stolicę Litwy, Wilno, dzieli od Mińska 172 km. Na trzech dziesiątkach kilometrów...

Białoruś: To więcej niż protest, to przebudzenie narodu

Wydarzenia związane z wyborami prezydenckimi na Białorusi, które miały miejsce 9 sierpnia 2020 roku, ukazały światu inną Białoruś. Nie jest to zwyczajne wydarzenie polityczne,...

Białorusini protestują, Litwini wspierają

Deklaracje polityczne, możliwość wjazdu dla Białorusinów z powodów humanitarnych, zbiórka środków na wsparcie dla protestujących i leczenie ofiar pacyfikacji demonstracji, żywy łańcuch z Wilna...

Mitotwórca Marc Chagall

Geografia miejsc związanych z nazwiskiem artysty Marca Chagalla jest bardzo szeroka: Francja i Szwajcaria, Niemcy i Anglia, Stany Zjednoczone i Izrael. Przez Chagalla zostały...

Między polityką, ideologią a interpretacją historii. Konflikty o pomniki sowieckie w Europie Środkowo-Wschodniej

Konflikt o pomnik marszałka Iwana Koniewa w Pradze, który został niedawno zdemontowany, jest jednym z frontów walki o historię pomiędzy Rosją a krajami Europy...

Między polityką, ideologią i interpretacją historii. Rosyjskie media wobec Europy Środkowo-Wschodniej

Z bieżącą polityką nierzadko idą w parze ideologia i manipulowanie przy interpretowaniu historii. Działania takie mają na celu osiągnięcie konkretnych celów zarówno w polityce...

Borduria na wschód od Bugu. O zbiorze reportaży z Białorusi „Ojczyzna dobrej jakości”

Białoruś, dla znacznej części polskiego społeczeństwa, kojarzy się przede wszystkim z trudnymi sprawami politycznymi i międzynarodowymi. W takim już typowym przekazie ginie obraz życia...