Redakcja

Redaktor naczelny


Kazimierz PopławskiKazimierz Popławski
– absolwent Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się Estonią, regionem Morza Bałtyckiego oraz Europą Środkową i Wschodnią. Prowadzi również portal estoński Eesti.pl.

Artykuły | Kontakt: info@przegladbaltycki.pl, tel. +48 793 000 969

 

Zastępcy redaktora naczelnego


Dominik Wilczewski
– absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, współpracownik Zakładu Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego, interesuje się krajami bałtyckimi, stosunkami polsko-litewskimi i polsko-białoruskimi, był współautorem „Programu Bałtyckiego” w Radiu Wnet, publikował m.in. w „Nowej Europie Wschodniej”, „New Eastern Europe”, „Tygodniku Powszechnym”, portalu „Więź” i „Magazynie Pismo”.

Artykuły | Kontakt: dominik.wilczewski@przegladbaltycki.pl

 

tomasz-otockiTomasz Otocki – w 2010 r. współzałożyciel Programu Bałtyckiego Radia Wnet, a później jego redaktor, od lat zainteresowany Łotwą, redaktor strony facebookowej „Znad Daugawy”, wcześniej pisał o krajach bałtyckich dla „Polityki Wschodniej”, „Nowej Europy Wschodniej”, Delfi, Wiadomości znad Wilii, „New Eastern Europe”, Eastbook.eu, Baltica-Silesia. Stale współpracuje także z polską prasą na Wschodzie: „Znad Wilii”, „Echa Polesia”, „Polak na Łotwie”. Najlepiej czuje się w Rydze i Windawie.

Artykuły | Kontakt: tomasz.otocki@przegladbaltycki.pl

 

Redaktorzy

agnieszka-smarzewskaAgnieszka Smarzewska – bałtystka, tłumaczka literatury łotewskiej i litewskiej. Absolwentka Bałtystyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Reklamy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Interesuje się kulturą i marketingiem, a szczególnie tym, co łączy oba te obszary. Prowadzi blog o literackiej stronie reklamy: www.smarzewska.com.

Artykuły | Kontakt: agnieszka.smarzewska@przegladbaltycki.pl

 

bartosz-chmielewski-redBartosz Chmielewski – absolwent historii wojskowości w Akademii Obrony Narodowej i warszawskiego Studium Europy Wschodniej. Jego zainteresowania oscylują głównie wokół dziejów wojska narodowego i sowieckiego na obszarze Łotwy, Litwy i Białorusi.

Artykuły | Kontakt: bartosz.chmielewski@przegladbaltycki.pl

 

 

Miroslaw-Jankowiak-redMirosław Jankowiak – zajmuje się językowym i kulturowym pograniczem słowiańsko-bałtyckim. Absolwent warszawskiej białorutenistyki i polonistyki. Studiował w Studium Europy Wschodniej UW. Współpracował z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego jako ekspert ds. państw bałtyckich i obwodu kaliningradzkiego. W latach 2008-2017 pracował w Instytucie Slawistyki PAN. Od 2018 pracownik Instytutu Slawistyki Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Najlepiej czuje się na Białorusi, Łotwie i w Szwecji.

Artykuły | Kontakt: miroslaw.jankowiak@przegladbaltycki.pl

 

Sonia GabryszewskaSonia Gabryszewska – absolwentka bałtystyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studentka uniwersytetów w Wilnie, Kłajpedzie i Rydze. Interesuje się historią i kulturą krajów bałtyckich. W wolnych chwilach pływa, biega, jeździ na rowerze lub nartach oraz podróżuje po Europie i fotografuje. Torunianka.

Artykuły | Kontakt: sonia.gabryszewska@przegladbaltycki.pl

 

Miłosz Jeromin Cordes – ukończył Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Warszawski i Petersburski Uniwersytet Państwowy. Jest doktorem kulturoznawstwa, historykiem i politologiem. Zajmuje się współpracą bałtycką jako research fellow w Duńskim Towarzystwie Polityki Zagranicznej. W wolnych chwilach fotografuje zarówno aparatami cyfrowymi, jak i analogowymi. Więcej informacji o jego aktywności można znaleźć na stronie www.milosz.dk.

Artykuły | Kontakt: milosz.cordes@przegladbaltycki.pl

 

 

Dane kontaktowe redakcji

Masz ciekawy temat, chcesz opublikować artykuł, chcesz nawiązać współpracę? Zapraszamy do kontaktu.

Przegląd Bałtycki
info@przegladbaltycki.pl
tel. 793 000 969