Usługi

Poszukując sposobów finansowania rozwoju Przeglądu Bałtyckiego, przygotowaliśmy ofertę odpłatnych usług. Dochód z realizacji poniższych usług przeznaczamy na wynagrodzenia dla autorów, koszty administracyjne i techniczne oraz rozwój Przeglądu Bałtyckiego.

Oferujemy następujące usługi:

Wystawiamy faktury VAT.

Więcej informacji:

  • biuro@przegladbaltycki.pl
  • tel. 793 000 969