Kalendarium

Kalendarium wydarzeń i świąt w krajach regionu Morza Bałtyckiego.

Styczeń

1 stycznia

3 stycznia

6-8 stycznia

9 stycznia

12 stycznia

 • Rocznica urodzin Raimondsa Paulsa (Łotwa, 1936)

13 stycznia

15 stycznia

20 stycznia

21 stycznia

22 stycznia

25 stycznia

 • Rocznica śmierci Pēterisa Stučki (1932)

27 stycznia

28 stycznia

Luty

2 lutego

6 lutego

8 lutego

13 lutego

 • Założenie Uniwersytetu Litewskiego (od 1930 r. Uniwersytetu Witolda Wielkiego) w Kownie (1922)

15 lutego

16 lutego

19 lutego

 • Rocznica urodzin Jaana Krossa (1920)

23 lutego

 • Rocznica śmierci Herbertsa Cukursa (1965)

24 lutego

25 lutego

27 lutego

 • Rocznica powstania republiki sowieckiej „Lit-Bieł”, jednoczącej Litwę i Białoruś (1919)

Marzec

2 marca

7 marca

8 marca

11 marca

16 marca

17 marca

 • Rocznica Paktu Warszawskiego zawartego między Polską, Łotwą, Estonią i Finlandią (1922)

18 marca

 • Traktat ryski zawarty między Rzeczpospolitą a Rosją, Białorusią i Ukrainą Sowiecką (1921)
 • Wybory do Rady Najwyższej Estońskiej SRR (1990)
 • Wybory do Rady Najwyższej Łotewskiej SRR (1990)

19 marca

20 marca

22 marca

25 marca

26 marca

27 marca

28 marca

29 marca

 • Przystąpienie Estonii, Litwy i Łotwy do Sojuszu Północnoatlantyckiego (2004)

30 marca

31 marca

 • Rocznica urodzin Laimy Vaikule (1954)

Kwiecień

1 kwietnia

 • Dzień Niepodległości Republiki Zarzecza (Litwa, 1997)

3 kwietnia

4 kwietnia

9-10 kwietnia

10 kwietnia

13 kwietnia

14 kwietnia

14-16 kwietnia

15 kwietnia

16 kwietnia

16-21 kwietnia

17-18 kwietnia

 • Wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego Republiki Łotewskiej (1920)

18 kwietnia

22 kwietnia

23 kwietnia

24 kwietnia

26 kwietnia

 • Katastrofa Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej (Związek Sowiecki, 1986)
 • Rocznica zawarcia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy (1994)

29 kwietnia

 • Otwarcie linii lotniczej Warszawa-Helsinki (1937)

Maj

1 maja

3 maja

 • Święto Narodowe Trzeciego Maja

4 maja

7 maja

8-9 maja

9 maja

 • Zajęcie Lipawy przez Armię Sowiecką (1945)

9-10 maja

 • Kongres Łatgalski w Rzeżycy

9-11 maja

12 maja

14 maja

15 maja

17 maja

18 maja

22 maja

 • Rocznica wyparcia bolszewików z Rygi przez wojska niemieckie (1919)

Czerwiec

3 czerwca

5-6 czerwca

 • Pierwsze od 1931 r. w pełni wolne wybory do parlamentu łotewskiego (1993)

6 czerwca

9 czerwca

14 czerwca

14-17 czerwca

17 czerwca

21 czerwca

23 czerwca

23-24 czerwca

30 czerwca

 • Rocznica urodzin Czesława Miłosza (1911)

Lipiec

1 lipca

2 lipca

 • Rocznica zawarcia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o przyjaznej współpracy i bałtyckim dobrosąsiedztwie (1992)

3 lipca

5 lipca

7 lipca

 • Rocznica urodzin Marca Chagalla (Białoruś, 1887)
 • Rozpoczęcie przez Armię Krajową akcji „Ostra Brama” (1944)
 • Objęcie przez Guntisa Ulmanisa urzędu prezydenta Łotwy (1993)

12 lipca

12 lipca

 • Traktat pokojowy między Litwą a Rosją Sowiecką (1920)

14 lipca

 • Wybory do Sejmu Ludowego Litwy (1940)

14-15 lipca

 • Wybory do Sejmu Ludowego Łotwy (1940)

15 lipca

 • Uruchomienie stałej komunikacji lotniczej Warszawa-Wilno-Kowno (1938)

17 lipca

 • Katastrofa samolotu „Lituanica” i śmierć pilotów Stasysa Girėnasa i Steponasa Dariusa

21 lipca

26 lipca

 • Rocznica urodzin Pēterisa Stučki

27 lipca

 • Zajęcie Dyneburga przez Armię Sowiecką (1944)

29 lipca

30 lipca

Sierpień

4-31 sierpnia

6 sierpnia

 • Powstanie Związku Polaków w Łotwie (1922)

8 sierpnia

 • Zajęcie Mińska Litewskiego przez wojska polskie (1919)

10 sierpnia

11 sierpnia

17 sierpnia

18 sierpnia

20 sierpnia

21 sierpnia

22 sierpnia

 • Rocznica śmierci Zigfrīdsa Meierovicsa (Łotwa, 1925)

22-26 sierpnia

23 sierpnia

29 sierpnia

Wrzesień

1 września

4-10 września

 • Podróż apostolska Papieża Jana Pawła II do Litwy, Łotwy i Estonii (1993)

6 września

 • Utworzenie getta żydowskiego w Wilnie (1941)

11 września

12 września

 • Rocznica śmierci Rainisa (Łotwa, 1929)
 • Zawarcie przez Estonię, Litwę i Łotwę Ententy Bałtyckiej (1934)

17 września

 • Rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę (1939)

20 września

21 września

 • Otwarcie Muzeum Getta Ryskiego i Holocaustu (2010)
 • Rocznica śmierci Leonidasa Donskisa (Litwa, 2016)

22 września

23 września

 • Dzień Zagłady Żydów Litewskich

26 września

 • Otwarcie linii tramwajowej w Lipawie (1899)

30 września

Październik

1 października

2 października

3-4 października

 • Ostatnie w historii przedwojennej Łotwy wybory do Sejmu (1931)

5 października

7 października

8 października

9 października

10 października

 • Podpisanie traktatu litewsko-sowieckiego (1939)

11 października

 • Uroczyste otwarcie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919)

12 października

 • Rocznica śmierci Jānisa Pommersa (1934)

13-15 października

14 października

 • Traktat w Tartu pomiędzy Finlandią a Rosją Sowiecką (1920)

18 października

 • Rocznica urodzin Vytautasa Landsbergisa (Litwa, 1932)

27 października

28 października

31 października

Listopad

1-2 listopada

2 listopada

 • Likwidacja getta w Rydze (1943)

3 listopada

 • Rocznica urodzin Valdasa Adamkusa (Litwa, 1926)

5 listopada

 • Rocznica śmierci Aspazji (Łotwa, 1943)

6 listopada

 • Rocznica śmierci Jonasa Šliūpas (1941)
 • Rocznica śmierci Jarosława Wilpiszewskiego (1945)

7 listopada

11 listopada

13 listopada

14 listopada

 • Wybór Jānisa Čakste na pierwszego prezydenta Łotwy (1922)

16 listopada

 • Deklaracja suwerenności Estonii (1988)

17 listopada

 • Rocznica urodzin Salomėji Nėris (Litwa, 1904)

18 listopada

20 listopada

23 listopada

25 listopada

26 listopada

27 listopada

29 listopada

30 listopada – 8 grudnia

 • Masakra w Rumbuli (1941)

Grudzień

1 grudnia

 • Rocznica urodzin Vairy Vīķe-Freibergi (Łotwa, 1937)

6 grudnia

8 grudnia

10-11 grudnia

 • Szczyt Rady Europejskiej w Helsinkach, podczas którego Litwa i Łotwa zostały zaproszone do negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej (1999)

12-13 grudnia

 • Szczyt Rady Europejskiej w Luksemburgu, podczas którego Estonia została zaproszona do negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej (1997)

12-15 grudnia

15 grudnia

17 grudnia

23 grudnia

24 grudnia

24-26 grudnia

27 grudnia

 • Rocznica śmierci Jaana Krossa (2007)

29 grudnia

30 grudnia

31 grudnia