Miłosz Jeromin Cordes

Ukończył Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Warszawski i Petersburski Uniwersytet Państwowy. Jest doktorem kulturoznawstwa, historykiem i politologiem. Zajmuje się współpracą bałtycką jako research fellow w Duńskim Towarzystwie Polityki Zagranicznej. W wolnych chwilach fotografuje zarówno aparatami cyfrowymi, jak i analogowymi. Więcej informacji o jego aktywności można znaleźć na stronie www.milosz.dk.

Artykuły autora