Rosyjskie karty w biografii Grzegorza Piotrowskiego

|

Na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej, które później weszły w skład Imperium Rosyjskiego, urodziło się niejedno pokolenie Polaków. Wielu z nich zostało pisarzami, kompozytorami, artystami, lekarzami, prawnikami, działaczami publicznymi. O niektórych z nich pisaliśmy w artykule „Księga zbiorowa »Z okolic Dźwiny« i jej autorzy z Łatgalii”. Z Witebskiem związana jest także biografia znanego niegdyś lotnika, prawnika i publicysty Grzegorza Piotrowskiego (1881–1935).


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!