Rozpoczął się konkurs „Jaskółki przekładu”

|

1 marca 2022 roku rozpoczął się konkurs translatorski „Jaskółki przekładu”. Konkurs translatorski przeznaczony dla adeptów przekładu z języka polskiego na język litewski oraz z języka litewskiego na język polski.

Każdy, kto choć raz podjął się trudu tłumaczenia literackiego, doskonale wie, że jest to proces wymagający skupienia i cierpliwości, ale też szczególnych kompetencji. Sama znajomość języka obcego nie wystarczy – dobry tłumacz musi być dociekliwym interpretatorem, zaznajomionym z szerokim kontekstem kulturowym, a także – co niezwykle istotne – musi doskonale znać język docelowy i być wrażliwym na wszelkie jego niuanse. Bez tego tłumaczenie nawet najlepszego dzieła będzie tylko nieudolną kopią.

Nic więc dziwnego, że mimo wieków wspólnych kontaktów kulturalno-literackich, istnienia prężnie działających ośrodków lituanistycznych i polonistycznych oraz fizycznej bliskości narodów litewskiego i polskiego liczba osób zajmujących się przekładem literackim wydaje się wciąż niewystarczająca. A przecież literatura pokazuje najlepiej, co ludzi porusza, daje im radość lub zasmuca, czym się przejmują, a co ich śmieszy. Głęboko wierzymy, że to właśnie tłumacze grają kluczową rolę w dialogu międzykulturowym, a ich praca jest nie do przecenienia. Dlatego zdecydowaliśmy się na zorganizowanie konkursu, w którym adepci sztuki translatorskiej będą mogli spróbować swoich sił i pochwalić się umiejętnościami.

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych, możliwość udziału wyklucza jedynie posiadanie na swoim koncie opublikowanego tłumaczenia literackiego. Konkurs odbędzie się w dwóch niezależnych od siebie kategoriach: tłumaczenie z języka polskiego na język litewski i tłumaczenie z języka litewskiego na język polski. Każdy uczestnik samodzielnie dokonuje wyboru dzieła, które chce w ramach konkursu przetłumaczyć. Musi jednak upewnić się, że nikt inny wcześniej nie opublikował tłumaczenia wybranego tekstu na język docelowy. Aby komisja mogła ocenić jakość tłumaczenia, jego objętość powinna zamykać się w granicach 20-35 linijek (jeśli tłumaczony jest tekst pisany wierszem) lub 5400-9000 znaków (3-5 stron standardowego maszynopisu) tekstu zwartego. Tekst może obejmować utwór, kilka utworów lub spójny fragment większego dzieła.

W skład komisji będą wchodzić doświadczeni tłumacze i działacze kultury, zarówno powiązani z instytutami organizującymi konkurs, jak i niezależni. Nie tylko wskażą najlepsze tłumaczenia, ale też przekażą uczestnikom swoje spostrzeżenia na temat zgłoszonych przekładów i omówią ich mocne oraz słabe strony. Mamy nadzieję, że w ten sposób pomożemy osobom chcącym zająć się przekładem w stawianiu swoich pierwszych kroków i zachęcimy ich do rozwijania się w tym kierunku.

Uczestnicy mają czas do 8 kwietnia na przygotowanie tłumaczenia oraz przesłanie go w formie elektronicznej wraz z oryginalnym tekstem (lub fragmentem oryginalnego tekstu) na adres konkursas@instytutpolski.pl w temacie wiadomości wpisując „Konkurs translatorski”. Zakończenie konkursu oraz ogłoszenie wyników przewidywane jest na początek maja. Podsumowaniu konkursu towarzyszyć będzie wykład poświęcony translatoryce, wygłoszony przez doświadczonego tłumacza.

Więcej informacji: anna.krawczyk@instytutpolski.pl oraz na stronie Instytutu Polskiego w Wilnie.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Litewski Związek Tłumaczy Literackich, Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego


NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymaj bezpłatną 30-dniową prenumeratę Przeglądu Bałtyckiego!