Adam Baranowski

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiował także na Uniwersytecie Helsińskim i moskiewskiej Wyższej Szkole Ekonomii. Interesują go zarówno zagadnienia prawa międzynarodowego, jak i słowiańsko-germańsko-bałtycko-ugrofińskie kulturowe konteksty Europy Środkowej, Wschodniej i Skandynawii. Oprócz tego pasjonat historii, architektury i urbanizmu. Pogodny i zawsze otwarty na nowe inspiracje. Lubi sport, podróże i naukę języków obcych.

Artykuły autora