Bartosz Światłowski

Doktorant w Instytucie Nauk Politycznych UJ, student Uniwersytetu Wileńskiego, współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Artykuły autora

Bałtyckie laboratorium interesów NATO i wpływów Rosji

Znaczenie geostrategiczne obszaru bałtyckiego nie tylko utrzymało się, ale – ze względu na konflikt ukraiński i zmarginalizowanie Partnerstwa Wschodniego – w ostatnich latach wzrosło....