Grzegorz Michalak

Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2016). Jego zainteresowania badawcze związane są z szeroko pojętą historią Warszawy w okresie XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem spraw społecznych (w tym mniejszości narodowych i religijnych), dziejami Żydów w miastach mazowieckich (począwszy od relacji polsko-żydowskich, a skończywszy na ich Zagładzie w czasach okupacji niemieckiej) oraz historią i dziedzictwem Kresów Wschodnich.

Artykuły autora