Judith Leister

Studiowała germanistykę, rusycystykę i komparatystykę w Monachium i Berlinie. Od 2005 roku jest dziennikarką kulturalną zajmującą się głównie Europą Środkową i Wschodnią, pracuje m.in. dla Frankfurter Allgemeine Zeitung i Neue Zürcher Zeitung, jak również dla radia Deutschlandfunk SWR2 i SR2. W 2016 roku współorganizatorka i współkurator niemiecko-ukraińskiego spotkania pisarzy "Eine Brücke aus Papier" ("Most z Papieru") w mieście Dnipro na Ukrainie.

Artykuły autora