Karl Feldmeyer

Urodzony w 1938 roku niemiecki konserwatywny dziennikarz, specjalizuje się w polityce wewnętrznej Niemiec i sprawach bezpieczeństwa. Od 1971 r. zatrudniony we Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Od 1976 r. korespondent FAZ w Bonn, zaś od 1999 r. w Berlinie. W 2004 r. odszedł na emeryturę. Na emeryturze angażował się politycznie w prawicowe inicjatywy: "Allianz für den Rechtsstaat“ („Sojusz na rzecz państwa prawa”) oraz „Zivile Koalition für Deutschland” („Cywilna koalicja na rzecz Niemiec”). Publikuje w blogu-gazecie „Die freie Welt”. W 2013 r. odznaczony nagrodą Gerharda-Löwenthala.

Artykuły autora