Kinga Redłowska

Doktor nauk politycznych w zakresie nauki o polityce (2009), absolwentka Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2005) i Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (2008). Stypendystka DAAD; odbyła stypendia m.in. na Northeastern Illinosi University i Uniwersytecie w Kopenhadze. Autorka „USA i UE w Afryce subsaharyjskiej. Współpraca i rywalizacja” (Wydawnictwo Adam Marszałek 2011). W Instytucie Studiów Wschodnich pełni funkcję dyrektora działu zagranicznego oraz jest odpowiedzialna za kontakty z państwami bałtyckimi i USA.

Artykuły autora