Lech Bieganowski

1940-2017, dr hab. n. med., przez 27 lat był ordynatorem Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu. Był autorem około 100 artykułów z zakresu okulistyki i historii medycyny publikowanych w kraju oraz Europie i USA. Brał czynny udział w wielu naukowych zjazdach okulistycznych i historii medycyny. Uczestniczył w pracach nad tłumaczeniem, opracowaniem komentarzy i pracach redakcyjnych dotyczących III oraz IV Księgi „Perspektyw” Witelona – uzyskał za to nagrodę Rektora UMK. Wraz z naukowcami z Instytutu Fizyki UMK czynnie angażował się w badania nad zastosowaniem węgla szklistego w medycynie oraz badania soczewek. Uczestniczył też w pracach badawczych prowadzonych w IF UMK w Toruniu nad zastosowaniem spektralnej tomografii optycznej (SOCT) w okulistyce. Jego drugą pasją naukową była historia medycyny. Prowadził wykład monograficzny na Wydziale Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, a od 2007 r. jako historyk medycyny podjął pracę w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Pracował w WSHE we Włocławku na stanowisku prof. nadzw., prowadząc wykłady i seminaria dla słuchaczy Wydziału Pielęgniarstwa. Redagował Dział Historyczny w „Klinice Ocznej” oraz był redaktorem naczelnym Wydawnictw Wydziału Nauk Biologicznych TNT i Acta Medica w Toruniu. Był członkiem Kolegium Redakcyjnego Archiwum Historii i Filozofii Medycyny.

Artykuły autora