Mike Winnerstig

Wicedyrektor działu badań w Szweckiej Agencji Badań nad Obronnością (FOI) i członek Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk Wojennych. Był pracownikiem naukowym na kilku uniwersytetach i instytutach międzynarodowych, w tym Centrum Nauki i Spraw Międzynarodowych Belfer Uniwersytetu Harvarda w USA, Centrum Studiów nad Obronnością Uniwersytetu Aberdeen w Wielkiej Brytanii oraz Niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa. Regularnie publikuje na temat polityki bezpieczeństwa i obronności Stanów Zjednoczonych, NATO, geopolityki, bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego i szwedzko-fińskiej współpracy obronnej. Był badaczem i wykładowcą w Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Sztokholmskiego, regularnie wykłada teorię stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwo europejskie w Estońskiej Akademii Dyplomacji w Tallinnie.

Artykuły autora