Paula Borowska

Doktorantka na King’s College London. W swojej pracy naukowej bada jak mniejszości protestanckie na Białorusi i Ukrainie angażują się w życie społeczne. Prowadzi anglojęzycznego bloga „Religion after Communism” (borowska.net) oraz publikuje m.in. w Belarus Digest.

Artykuły autora