Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/molongui-authorship/includes/compat/plugins/yoast.php on line 25

René Nyberg

Fiński dyplomata, pochodzi z dwujęzycznej rodziny fińsko-szwedzkiej. Absolwent szkoły niemieckiej w Helsinkach, a także nauk politycznych na lokalnym uniwersytecie. Od 1971 roku pracował dla fińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przebywał na placówkach w Moskwie, Leningradzie, Brukseli i Bonn. W latach 1992-1995 był stałym przedstawicielem Finlandii przy OBWE w Wiedniu. W okresie 2000-2004 sprawował funkcję ambasadora w Rosji, zaś później w Berlinie. W 2008 roku stanął na czele Biura Wschodniego fińskiego przemysłu w Moskwie. Jest majorem rezerwy w armii fińskiej.

Artykuły autora

Finlandia, czyli kraj Lutra

Kraje nordyckie są dziś z powodów historycznych najbardziej protestanckimi państwami świata. To pomogło im przede wszystkim w stosunkach z sąsiednią Rosją. Nigdzie reformacja nie...