Robert Zawisza

Ukończył studia etnologiczne na Uniwersytecie w Zurychu oraz teologiczne na KUL. W Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie przygotowuje pracę doktorską na temat cmentarzy na Łotwie. Zainteresowania: turystyka górska i podróże, dobra książka i kino. Zdjęcie profilowe: Piotr Zawisza.

Artykuły autora