Teresa Rączka-Jeziorska

Urodziła się w 1983 roku. Ukończyła studia z dziedziny filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. W 2013 roku uzyskała stopień doktora nauk filologicznych na macierzystej uczelni na podstawie pracy „Polsko-inflancka literatura romantyczna”. W 2020 roku uzyskała habilitację, przedstawiając pracę „Inflanckie pitoreski. Kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku”. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje się literatura romantyczna, kultura i historia dawnych Inflant Polskich, literatura polska na wschodnich pograniczach w kontekście studiów postkolonialnych, pogranicze polsko-bałtyckie, a także kultura rosyjska w państwach bałtyckich. Jest autorką parudziesięciu artykułów naukowych i kilku książek.

Artykuły autora