Urszula Budzich-Tabor

Ekspert rozwoju lokalnego, pełni funkcję Koordynatora Tematycznego i Terytorialnego w europejskiej sieci FARNET w Brukseli. Zajmuje się m.in. krajami położonymi wokół Morza Bałtyckiego, szczególnie Polską i Szwecją.

Artykuły autora