Vytautas Ališauskas

Litewski filozof, publicysta, dyplomata i działacz kulturalny. W latach 80. był wykładowcą etyki i działaczem Sąjūdisu. Od 1990 do 2007 był zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Naujasis Židinys-Aidai”, kierował wydawnictwem Aidai, zasiadał w radzie Litewskiego Radia i Telewizji. W latach 2008-2012 ambasador Litwy przy Stolicy Apostolskiej. Od 2012 roku wykładowca na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wileńskiego. Autor książek poświęconych filozofii i historii, m.in. wydanych także w Polsce „Dziejów chrześcijaństwa na Litwie” (2014).

Artykuły autora