Wojciech Lieder

Ekspert Norden Centrum. Absolwent politologii na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie doktorant w ramach Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich na dwóch wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego (WSMiP oraz Wydz. Fil.-Hist.). Współpracuje z: Uniwersytetem Południowej Danii w Odense, Uniwersytetem w Malmö, Uniwersytetem Sztokholmskim oraz z badaczami niezrzeszonymi w instytucjach, zamieszkałymi w Skandynawii. Tematyką rozprawy doktorskiej jest bezpieczeństwo społeczne i polityczne w szwedzkim modelu "welfare state" oraz możliwości wykorzystania szeroko pojętych rozwiązań skandynawskich w Polsce. Entuzjasta sportów wytrzymałościowych oraz historii Gdyni, w której mieszka.

Artykuły autora