Zbigniew Balcewicz

Jeden z czterech Polaków Sygnatariuszy Aktu Niepodległości Litwy (wraz z M. Czobotem, Cz. Okińczycem oraz R. Rudzisem). Był redaktorem naczelnym dzienników „Kurier Wileński” i „Gazeta Wileńska”, współpracował z portalem delfi.pl, obecnie sporadycznie pisuje do portalu zw.lt i do „Kuriera Wileńskiego”.

Artykuły autora