Adam Dytkowski

Doktorant dziennych studiów doktoranckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel i prezes Doktoranckiego Koła Naukowego Securitas Scribendi na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Polskiego Klubu Lotniczego. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zdobywca trzeciej nagrody wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę magisterska/licencjacką szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2011 r. za pracę magisterską pt.: Uwarunkowania prawno-organizacyjne dla zagrożeń terroryzmem lotniczym w Polsce. Uczestnik i panelista krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Zainteresowania badawcze: nauki o bezpieczeństwie, rozwój koncepcji europejskiego systemu zwalczania cyberzagrożeń w cywilnym transporcie lotniczym, zagrożenia terroryzmem lotniczym, wyzwania i zagrożenia dla państw bałtyckich.

Artykuły autora