Anton Chitrow

Krytyk teatralny i dziennikarz. Ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej (GITIS) w Moskwie. Pisze o teatrze i kulturze współczesnej dla gazety „Wiedomosti”, portali Meduza, Colta, Esquire, czasopisma „Vogue” i in. W 2015 roku był zastępcą redaktora naczelnego portalu TeatrALL, w latach 2016–2017 redaktorem działu rozrywki portalu The Village.

Artykuły autora

Wyjątkowy teatr Eimuntasa Nekrošiusa

20 listopada w Wilnie zmarł Eimuntas Nekrošius, założyciel teatru Meno fortas i najsławniejszy litewski reżyser, znany na całym świecie. 21 listopada skończyłby 66 lat....