Aurimas Švedas

Litewski historyk i publicysta, doktor nauk historycznych (2006). Od 2000 roku pracuje w Katedrze Kultury i Teorii Historii na Wydziale Historii Uniwersytetu Wileńskiego. Zajmuje się m.in. zagadnieniami historiografii, teorii i metodologii historii, historią mówioną i kulturą Litwy w czasach sowieckich. Opublikował m.in. monografię "Matricos nelaisvėje. Sovietmečio lietuvių istoriografija (1944-1985)" (2009) oraz wywiady-rzeki z Edvardasem Gudavičiusem "Visa istorija yra gyvenimas. 12 sakytinės istorijos epizodų" (2008) i Ireną Veisaitė "O godne życie" (wyd. pol. 2019). Jest stałym współpracownikiem czasopisma "Literatūra ir menas".

Artykuły autora