Boris Reitschuster

Niemiecki dziennikarz, urodził się w 1971 roku w Augsburgu, w 1988 roku uczestniczył w wymianie młodzieży ze Związkiem Sowieckim, dzięki czemu zafascynował się tematyką rosyjską. Po zakończeniu studiów pracował jako nauczyciel niemieckiego i tłumacz. Po powrocie z Moskwy w 1995 roku współpracował z dpa (Deutsche Presse-Agentur) i AFP (Agence France Presse) w Monachium. W latach 1999-2015 stał na czele biura czasopisma FOCUS w Moskwie. Obecnie pracuje jako autor i dziennikarz niezależny. W 2008 roku za swoją pracę otrzymał medal Theodora Heussa, byłego prezydenta Niemiec. Jest autorem książek o Rosji „Putins Demokratur“ („Demokratura Putina“) i „Russkij Extrem – wie ich lernte, Moskau zu lieben“ („Russkij ekstrem – jak nauczyłem się kochać Moskwę”).

Artykuły autora