Dominik Lebioda

Student I roku studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent studiów licencjackich na kierunku stosunki międzynarodowe i specjalizacji polityka międzynarodowa i dyplomacja na Uniwersytecie Łódzkim. Interesuje się polityką zagraniczną regionu Europy postsowieckiej i Kaukazu.

Artykuły autora