Izabela Lewandowska

Historyk, dydaktyk, regionalista, oralista. Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2017 r. kierownik Pracowni Badań nad Historią Mówioną i Dydaktyką Historii. Autorka i redaktorka wielu prac, m.in. Trudne dziedzictwo ziemi. Warmia i Mazury 1945-1989; Trwanie Warmii. 600 lat Butryn; Historyczna świadomość regionalna. Przewodnicząca Komisji Badań nad Kulturą Warmii i Mazur Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział Olsztyn, członek Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach.

Artykuły autora