Jan Puhl

Niemiecki dziennikarz tygodnika "Spiegel". Studiował historię i nauki polityczne w Hamburgu. Spędził rok jako stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na Uniwersytecie Warszawskim. Po uzyskaniu tytułu magistra pracował jako dziennikarz-freelancer w Polsce, później był także związany z Niemiecką Agencją Prasową jako wolontariusz. Był redaktorem działu zagranicznego pisma "Die Woche" w Hamburgu. Od 2002 roku pracuje dla "Spiegla", gdzie pisze o krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Artykuły autora