Jarosław Bratkiewicz

Urodził się w 1955 roku w Warszawie. Z wykształcenia jest politologiem, absolwentem Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Obronił doktorat z dziedziny politologii na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1997-2001 sprawował funkcję ambasadora RP w Rydze. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracował do 2021 roku, był również zatrudniony jako wykładowca na wyższych uczelniach w Warszawie. Jest rosjoznawcą, publikował prace z tej dziedziny (m.in. „Rosyjscy nacjonaliści w latach 1992–1996. Od detradycjonalizacji do retradycjonalizacji” oraz „Eurazjatyzm na wspak. Polscy tradycjonaliści przeglądają się w zwierciadle Eurazji i udają, że to nie oni”).

Artykuły autora