Jeroen Bult

Urodził się w 1971 roku w Alkmaar. Studiował historię na Uniwersytecie Amsterdamskim. Podjął pracę w firmie „Teldersstichting”, jednak ostatecznie skoncentrował się na pisaniu. Wyspecjalizował się w tematyce Niemiec i Unii Europejskiej. W 2006 roku podjął współpracę z portalem „Elsevier Weekblad” jako jego korespondent w Tallinnie, tematycznie obejmujący trzy kraje bałtyckie. Współpracuje także z „De Pers” i estońskim „Postimees”, pisał również teksty do „De Staatscourant”, „International Spectator”, a także „De Groene Amsterdammer”. Przez pewien czas wykładał w Instytucie Międzynarodowych Studiów Społecznych na Uniwersytecie Tallińskim. Interesuje się stosunkami bałtycko-rosyjskimi. Obecnie pracuje nad książką poświęconą historii Estonii po 1991 roku.

Artykuły autora