Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/molongui-authorship/includes/compat/plugins/yoast.php on line 25

Kamil Książek

Student administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwent studiów licencjackich z historii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Zainteresowany tematami gospodarczymi w krajach bałtyckich, zwłaszcza na Łotwie. Publikował m.in. w Nowej Konfederacji.

Artykuły autora

Oskarżenia o korupcję w Banku Łotewskim i pranie brudnych pieniędzy w banku ABLV

Łotwa w ostatnim czasie żyje wielkim skandalem, który dotknął zarówno scenę polityczną, jak i system bankowy tego kraju. Ilmārs Rimšēvičs, prezes Banku Łotwy sprawujący...

Nasdaq Baltic, czyli giełdy krajów bałtyckich

Rynki papierów wartościowych państw bałtyckich to temat mało w Polsce znany. Być może przez to, że giełdy tych krajów raczej odzwierciedlają trendy panujące na...