Kęstutis Girnius

Litewski filozof, politolog i publicysta. Wychowywał się, mieszkał i pracował w Stanach Zjednoczonych. Ukończył studia na Uniwersytecie Harvarda, w 1977 roku uzyskał doktorat z filozofii na Uniwersytecie Chicagowskim. Wykładał na uczelniach amerykańskich, pracował w redakcji litewskiej Radia Wolna Europa. Od 2007 roku wykłada w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego, zajmuje się m.in. problemem nacjonalizmu, filozofią polityki i moralności. Jest stałym komentatorem wydarzeń politycznych w mediach litewskich.

Artykuły autora