Kotryna Tamkutė

Ukończyła studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego. Jest dziennikarką portalu Alfa i miesięcznika „IQ. The Economist”.

Artykuły autora