Lorenz Hemicker

Niemiecki dziennikarz urodzony w 1978 roku w Gummersbach. Służył w wojskach NATO. Studiował architekturę, nauki o komunikacji, politologię i ekonomię w Akwizgranie. W latach 2008-2014 pracował dla magazynu o tematyce bezpieczeństwa „loyal”. W 2014 roku podjął pracę we Frankfurter Allgemeine Zeitung, gdzie od kwietnia 2017 roku należy do redakcji politycznej.

Artykuły autora