Marius Laurinavičius

Senior Fellow in Residence w Center for European Policy Analysis (CEPA) oraz Security Research Scholar w Baltic-American Freedom Foundation (BAFF). Wcześniej pracował jako starszy analityk w Centrum Badań nad Europą Wschodnią (EESC/RESC) w Wilnie oraz jako redaktor działu zagranicznego i zastępca redaktora naczelnego największego litewskiego dziennika Lietuvos rytas. Z wykształcenia jest politologiem, ukończył studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego.

Artykuły autora

Reset z Białorusią?