Przemysław Pazik

Doktor historii. Studiował w Warszawie, Bolonii i Moguncji. Jest także absolwentem Kolegium Europejskiego w Natolinie. Pracuje w Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie.

Artykuły autora