Sergejus Kanovičius

Litewski poeta, syn pisarza Grigorija Kanowicza. Ukończył studia lituanistyczne na Uniwersytecie Wileńskim, w latach 80. pracował jako redaktor w wydawnictwach „Vyturys” i „Vaga”, był jednym z założycieli czasopisma kulturalnego „Sietynas”. Od 1990 roku mieszka w Belgii. Tworzy w języku litewskim. Od 2010 roku jest członkiem Litewskiego Związku Pisarzy. Jest aktywnym działaczem społeczności Żydów litewskich – Litwaków i uczestnikiem dialogu litewsko-żydowskiego.

Artykuły autora

Miłość nieodwzajemniona

Rok temu, 21 września 2016 roku zmarł w Wilnie litewski filozof, politolog, wykładowca, eseista, prof. Leonidas Donskis. W pierwszą rocznicę śmierci Leonidasa Donskisa portal...