Sergejus Kanovičius

Litewski poeta, syn pisarza Grigorija Kanowicza. Ukończył studia lituanistyczne na Uniwersytecie Wileńskim, w latach 80. pracował jako redaktor w wydawnictwach „Vyturys” i „Vaga”, był jednym z założycieli czasopisma kulturalnego „Sietynas”. Od 1990 roku mieszka w Belgii. Tworzy w języku litewskim. Od 2010 roku jest członkiem Litewskiego Związku Pisarzy. Jest aktywnym działaczem społeczności Żydów litewskich – Litwaków i uczestnikiem dialogu litewsko-żydowskiego.

Artykuły autora