Simonas Jazavita

Litewski historyk, ukończył studia na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, kontynuuje naukę na studiach doktoranckich na macierzystej uczelni. Od 2014 roku pracuje w Muzeum Miasta Kowna. Był uczestnikiem ekspedycji „Misja Sybir”, przewodniczącym zarządu Litewskiego Stowarzyszenia Historii Wojskowości oraz jednym z inicjatorów projektu LT1918, publikował m.in. na portalach Delfi.lt, Bernardinai.lt oraz w czasopismach naukowych.

Artykuły autora

Litwa przed stu laty: początki armii niepodległego państwa

Pięknym zwieńczeniem roku 1918 – którego stulecie właśnie obchodzimy – były niewątpliwie wydarzenia z 23 listopada, kiedy powołane zostało Wojsko Litewskie, i z 29...