Tomasz Błaszczak

Urodził się w 1982 r. w Olsztynie. Ukończył stosunki międzynarodowe oraz studia doktoranckie z dziedziny historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2012 roku obronił doktorat pod tytułem „Białorusini w Republice Litewskiej w latach 1918–1940”. W tym samym roku podjął pracę na Wydziale Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, gdzie do dziś pracuje jako badacz w Centrum Studiów Słowiańskich im. Czesława Miłosza. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie historii krajów bałtyckich oraz Białorusi w XX w. Jest członkiem Białoruskiego Towarzystwa Historycznego.

Artykuły autora